Ekosoft filter

• Sadə 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• Sadə xırdalanmış kömür filter

• Sadə 1 mikronlu preslənmiş  kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• 3.2 galon tank

• Luks krant

• İstehsalçı : Almaniya,Ukrayna