Lifetech filteri

• İnlayın 5 mikronlu prestənmiş pambıg filter

• İnlayın xırdalanmış kömür filter

• İnlayın 1 mikronlu prestənmiş kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• 3.2 galon tank

• Luks krant

• İstehsal: Türkiyə