Showing 17–25 of 25 results

Ravent Cool su filteri LifetechRavent Cool su filteri Lifetech
Label

Ravent Cool Su filteri

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 3.2 galon tank
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Ravent Smart su filteriRavent Smart su filteri
Label

Ravent Smart su filteri

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Placeholder
Label

Lifetech su filteri (ağ qızılı) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Lifetech su filteri (tünd qırmızı) pompalıLifetech su filteri (tünd qırmızı) pompalı
Label

Lifetech su filteri (tünd qırmızı) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Life Tech Premium (mavi) pompalıLife-Tech-Premium-mavi-pompali
Label

Life Tech Premium (mavi) pompalı

Life Tech Premium (mavi) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu prestənmiş pambığ filter NSF
• İnlain xırdalanmış kömür filter NSF
• İnlayın 1 mikronlu prestənmiş kömür filter NSF
• 75 GPD membran NSF
• Gümüş karbon filter NSF
• PH filter NSF
• 2.2 galon tank NSF
• Su kəsici
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Life Tech Premium (qırmızı) pompalı
Label

Life Tech Premium (qırmızı) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter NSF
• İnlayın xırdalanmış kömür filter NSF
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter NSF
• 75 GPD membran NSF
• Gümüş karbon filter NSF
• PH filter NSF
• 2.2 galon tank NSF
• Su kəsici
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Life Tech Premium (qara) pompalı
Label

Life Tech Premium (qara) pompalı

Life Tech Premium (qara) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter NSF
• İnlayın xırdalanmış kömür filter NSF
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter NSF
• 75 GPD membran NSF
• Gümüş karbon filter NSF
• PH filter NSF
• 2.2 galon tank NSF
• Su kəsici
• Təzyig düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə