Label

Life Tech Premium (qara) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter NSF
• İnlayın xırdalanmış kömür filter NSF
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter NSF
• 75 GPD membran NSF
• Gümüş karbon filter NSF
• PH filter NSF
• 2.2 galon tank NSF
• Su kəsici
• Təzyig düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Life Tech Premium (qırmızı) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter NSF
• İnlayın xırdalanmış kömür filter NSF
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter NSF
• 75 GPD membran NSF
• Gümüş karbon filter NSF
• PH filter NSF
• 2.2 galon tank NSF
• Su kəsici
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Life Tech Premium (mavi) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu prestənmiş pambığ filter NSF
• İnlain xırdalanmış kömür filter NSF
• İnlayın 1 mikronlu prestənmiş kömür filter NSF
• 75 GPD membran NSF
• Gümüş karbon filter NSF
• PH filter NSF
• 2.2 galon tank NSF
• Su kəsici
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Lifetech su filteri (tünd qırmızı) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Lifetech su filteri (ağ qızılı) pompalı

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Təhzik düşürücü
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Lifetech su filteri

• İnlayın 5 mikronlu prestənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu prestənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Ravent Smart filteri

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 2.2 galon tank
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Ravent Cool

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 3.2 galon tank
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Lifetech filteri

• İnlayın 5 mikronlu prestənmiş pambıg filter

• İnlayın xırdalanmış kömür filter

• İnlayın 1 mikronlu prestənmiş kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• 3.2 galon tank

• Luks krant

• İstehsal: Türkiyə

Label

Lifetech su filteri (göy)

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• İnlayın xırdalanmış kömür filter

• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• 3.2 galon tank

• Təhzik düşürücü

• Luks krant

• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Lifetech su filteri (qırmızı)

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• İnlayın xırdalanmış kömür filter

• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• 3.2 galon tank

• Təhzik düşürücü

• Luks krant

• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Tecflo su filteri

• Sadə 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• Sadə xırdalanmış kömür filter

• Sadə 1 mikronlu preslənmiş kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• 3.2 galon tank

• Təhzik düşürücü

• Luks krant

• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Aquabir filteri

• Sadə 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• Sadə xırdalanmış kömür filter

• Sadə 1 mikronlu preslənmiş kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• 3.2 galon tank

• Təhzik düşürücü

• Luks krant

• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Aquabir filteri

• Sadə 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• Sadə xırdalanmış kömür filter

• Sadə 1 mikronlu preslənmiş kömür filter

• 75 GPD membran, 1-5 membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• Luks krant

• İstehsalçı : Türkiyə

Label

Ekosoft filter

• Sadə 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter

• Sadə xırdalanmış kömür filter

• Sadə 1 mikronlu preslənmiş  kömür filter

• 75 GPD membran

• Gümüş karbon filter

• 3.2 galon tank

• Luks krant

• İstehsalçı : Almaniya,Ukrayna

Label

Yumuşaldıcı kabin (böyük)

• Su yumuşaldıcı kabinlər evə daxil olan suyun ana xəttinə quraşdırılır.

• Suyun tərkibində olan kalium və maqnezium ionlarından təmizliyərək suyu yumuşaldır.

• Gün ərzində 5 ton yumuşaq su verir.

• Kombi, paltar yuyan krantlarda ərpin əmələ qəlməyinin qarşısını alır.

Label

Yumuşaldıcı kabin (kiçik)

• Su yumuşaldıcı kabinlər evə daxil olan suyun ana xəttinə quraşdırılır.

• Suyun tərkibində olan kalium və maqnezium ionlarından təmizliyərək suyu yumuşaldır.

• Gün ərzində 3 ton yumuşaq su verir.

• Kombi, paltar yuyan krantlarda ərpin əmələ qəlməyinin qarşısını alır.