Aquabir filteri

Aquabir filteri

• Sadə 5 mikronlu preslənmiş pambıq filter

• Sadə xırdalanmış kömür filter

• Sadə 1 mikronlu preslənmiş kömür filter

• 75 GPD membran, 1-5 membran

• Gümüş karbon filter

• Mineral filter

• Luks krant

• İstehsalçı : Türkiyə

Əlaqə: 050 889 61 11 (WhatsApp aktivdir)