Ravent Cool Su filteri

• İnlayın 5 mikronlu preslənmiş pambıg filter
• İnlayın xırdalanmış kömür filter
• İnlayın 1 mikronlu preslənmiş kömür filter
• 75 GPD membran
• Gümüş karbon filter
• Mineral filter
• 3.2 galon tank
• Luks krant
• İstehsalçı : Türkiyə